Arkivet


Arkivet

Arkiv för ”Ponteniana”

 

Det är viktigt att gamla och även nutida handlingar, skrifter, berättelser och bilder som rör medlemmar av släkten Pontén inte kastas, då den äldre generationen går bort. Senare ättlingar med intresse för släkt och släktforskning måste ha möjlighet att hitta sina förfäders historia. Det är bra att de sparas i ett arkiv tillgängligt för intresserade forskare i och utom släktföreningen.

Inom släkten Pontén har funnits och finns många intressanta personer som betytt mycket för sina medmänniskor och varit pionjärer. Låt inte deras gärningar glömmas bort och dokumentationen hamna på soptippen.


För att rädda materialet har Gunnar Pontén i Växjö ordnat ett Riksarkiv för ”Ponténiana” vid Kronobergsarkivet för Folkrörelser och Lokalhistoria i Växjö. Till detta arkiv kan man sända in skrifter, bilder och filmer m.m. från Släkten Pontén. Vill man inte arkivera text-originalen, kan man skicka en kopia och ange var originalet finns. Detsamma gäller bilder och filmer som kan skickas in som digitala kopior.

Växjö Stifts Historiska Sällskap har predikosamlingar, där predikningar från släktingar finns sparade. I Ponténiana-arkivet kan ”tags” läggas in som anger var man kan finna predikningarna.


Intresset har hitintills varit klent. Det är hög tid att påminna om detta arkiv, så inte gamla släktpapper slängs för att man inte vet var man ska göra av det. Här finns lösningen.


Kronobergsarkivet


Studiebesök dag- och kvällstid efter överenskommelse.


Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö


Öppettider: Vardagar 8.00-16.00

Tel: 0470-137 70, 0470-137 70

E-post: info@kronobergsarkivet.se

Hemsida: www.kronobergsakivet.se

Webmaster: Lennart Johansson, lennart@kronobergsarkivet.se