Pontén, Jonas Otto
1813-1887

Jonas Otto
   Pontén 1813-1887

Född 1813-10-11 i Bergagård, Hultsjö (F).
Död 1887.
Född i Hultsjö. Efter studier vid Växjö gymnasium student i Uppsala 1835 och filosofie magister 1839 med en avhandling i botanik. Medicine och kirurgie doktor 1845. Under en del av studietiden var han informator hos familjen Lagerbielke på Älvsjö utanför Stockholm. Han var en tid tillförordnad provinsialläkare i Jönköping. Disputation specimen för naturhistoria. Lektor Serenarius i Strängnäs 1846 samt stadsläkare där och bibliotekarie vid gymnasiebiblioteket. Jonas Otto verkade i 40 år som lärare och läkare i Strängnäs. Som lärare förstod han i hög grad att intressera sina elever och som läkare åtnjöt han stort anseende. För sina elever och patienter hade han ett varmt hjärta och var i allo en älsklig man. Han var mycket anspråkslös och enkel - många anade ej att han innehade ett dubbelt doktorsdiplom. En belysande historia berättas: Jonas Otto, som vanligt enkelt klädd, stod vid ångbåtsbryggan då en passagerarbåt anlände. Han blev beordrad av en handelsresande att bära dennes väska till Stadshotellet. Jonas Otto tog väskan och väl framkommen till hotellet erbjöds han dricks men vägrade att ta emot. I stället sa han: "Jag är stadsläkare här och tog din väska för att lära dig att du inte är för fin att bära så lätt börda som du gott orkar med". Åtskilliga brev från tacksamma patienter och elever som fått ekonomisk hjälp till fortsatta studier i Uppsala, finns bevarade i hans stora brevsamling i Roggebiblioteket i Strängnäs. Som ett under att klarade sig Jonas Ottos hem, Ponténsgården, vid den stora branden i Strängnäs 1871. Det berättas att allmänt rökförbud utomhus utfärdades efter branden, men Jonas Otto som var en intensiv cigarrökare fick, som enda Strängnäsbo, dispens från detta förbud. Han tände sin cigarr så fort minsta tillfälle bjöds. Ponténsgården är belägen nedanför Roggebiblioteket. I trädgården växer ett över 100 år gammalt ginkoträd från Kina, troligen överlämnat som gåva till Jonas Otto av hans bror Samuel Benjamin, fregatten Eugenies skeppspräst, och planterat av Jonas Otto. Roggebiblioteket, inrymt i Roggeborgen, öster om domkyrkan, är hans verk. Biblioteket växte under hans tid genom flera stora privatdonationer, bidrag från ecklesiastik- och justitiedepartementen samt den bytesverksamhet han bedrev med andra läroverk. Efter sin pensionering 1882 ägnade han sin tid åt biblioteket och de övriga samlingarna. Han öppnade också läroverkets bibliotek för Strängnäsborna så att läroverksbiblioteket blev biblioteket i Strängnäs. Han kompletterade samlingarna av fornsaker, mynt, växter, uppstoppade, uppnålade eller spritinlagda djur, mineraler m.m. Samlingarna var mycket omfattande och Jonas Otto förtjänade namnet "Strängnäs Hazelius". (Arthur Hazelius var skapare av Skansen). När Sveriges första djurskyddsförening bildades i Strängnäs 1870 blev Jonas Otto kassör. Han var som stor myntsamlare också medlem då Numismatiska föreningen bildades 1873. Jonas Otto var populär som läkare och hade patienter långväga ifrån. I slutet av sitt liv hörde han till stadens mest förmögna, delvis genom läkarpraktiken men även genom sitt giftermål med Eva Silversparre från Visbohammar. En utställning ordnades 1998 i Roggebiblioteket med några exempel ur Jonas Ottos stora brev- och autografsamling från 1800-talet. Ponténska autografsamlingen omfattar 2500 brev, ungefär hälften adresserade till Jonas Otto. Ponténprojektet, "Jonas Otto Pontén och hans värld", bedrevs 1998 vid Roggebiblioteket, i första hand med syftet att datorisera registret över Jonas Ottos autografsamling och därmed göra den mer tillgänglig för forskningen, i andra hand för att samla och öka kunskapen om Ponténs liv och verksamhet i Strängnäs och som en del av den svenska 1800-talets kultur och vetenskap. Jonas Ottos familjegrav finns på Strängnäs kyrkogård, belägen väster om gamla kyrkogårdens kapell. Där ligger även hans barn med hustrur begravda.

Jonas Otto Pontén. Född 1813-10-11 i Bergagård, Hultsjö (F). Död 1887. f Johan Pontén. Ansedel Född 1776-05-02 i Vederslöv (G). Död 1857-09-23 i Korsberga (F). ff Petrus "Peter" Jansson. Ansedel Född 1741-08-24. Död 1824-12-02 i Hultsjö (F). fff Jan (Johan) Bengtsson. Ansedel Född 1686 i Bro gård, Tolg (G). Död 1760 i Bro gård, Tolg (G). Gästgivare.
ffm Margareta Johansdotter. Ansedel Född 1694. Död 1751.
fm Rebecca Widegren. Ansedel Född 1753-06-28 i Vederslöv (G). Död 1798-09-17 i Hultsjö (F). fmf Petrus Widegren. Ansedel Född 1716-03-24 i Lannaskede (F). Död 1774-03-12 i Vederslöv (G).
fmm Benedicta Åberg. Ansedel Född 1722. Död 1785-07-10.
m Christina Catarina Wetterling. Ansedel Född 1784-01-28 i Nottebäck (G). Död 1870-05-25. mf Jonas Bäckdahl. Ansedel Född 1746-01-24 i Almesåkra (F). Död 1826-04-... mff Jonas Israelson Bäckdahl. Ansedel
mfm Ebba Catharina Fogelberg. Ansedel
mm Britta Christina Brumstedt. Ansedel Född 1758. Död 1791-04-07. mmf Magnus Brumstedt. Ansedel Född 1712. Död 1782.
mmm Rebecca Åberg. Ansedel Född 1717. Död 1792.

Levnadsbeskrivning

Gifte och barn
Ebba Beate Constantia Silversparre. Ansedel Född 1820-07-12.
Död 1898.
Gift

  Ottonia Pontén. Ansedel Född 1851.
Död 1851.

  Otto Pontén. Ansedel Kamrer.
Född 1852-08-02.
Död 1936.

  Eva Sophia Ottonia Pontén. Ansedel Född 1854-05-15.
Död 1901.

  Linnéa Ebba Pontén. Ansedel Född 1856.
Död 1859.

  Otto Johan Gustav Pontén. Ansedel Gymnastikdirektör.
Född 1859.
Död 1929-03-27.

  Otto Carl Samuel Pontén. Ansedel Läkare.
Född 1861.
Död 1923.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-03-24 med hjälp av Disgen version 8.2.