Kuylenstierna, Elisabeth Christina Sofie Lovisa
1839-1906

Elisabeth Christina
 Sofie Lovisa Kuylenstierna 1839-1906

Född 1839-05-09 i Fiholm.
Död 1906-09-13.
Med Sofie kom det in traditioner från officers- och ämbetsmannafamiljer i den prästerliga hemmiljön, något som förvisso hjälpte familjemedlemmarna till en vidgad och fördjupad förståelse för livssynen inom dessa samhällskretsar. Till den stora prästerliga släkten och vänskapskretsen knöts nu förbindelser med godsägare, militärer och ämbetsmän runt om i bygden. Det blev vänner för två generationer. Sofie och Daniel Gustaf bosatte sig i Lemnhults prästgård. Sofie var ung men förfaren i ett lanthushålls arbete; en kunnig och duglig husmor Hon lärde sig att förestå ett prästhem på ett sådant sätt att det ständigt hade öppnade dörrar för sockenbor och andra, samtidigt som det blev ett älskat hem för familjens medlemmar. Sin make älskade hon varmt och han återgäldade denna kärlek.

Efter Daniel Gustafs död bodde hans efterlevande under fyra års tid kvar i prästgården på grund av då gällande bestämmelser om tjänsteår och nådeår. Änkan uppbar då inkomsten från tjänsten, mot att hon underhöll och avlönade en vice pastor. Under denna tid byggdes ett nytt hem i Österkorsberga, varvid prostinnan fick en storslagen hjälp av församlingsborna. Man skänkte stockar och bräder, fönster och dörrar. Gratis bröt man mark och en församlingsbo ställde sig i spetsen för bygget. Resultatet blev ett rymligt hus på 11 rum och kök med en stor öppen veranda, allt beläget i en väl tilltagen trädgård. Det nya hemmet fick namnet Tomtebo. Avsikten var att förverkliga Daniel Gustafs tanke, att hela familjen skulle fortsätta att ha ett gemensamt hem, där de ogifta skulle kunna bo och de gifta med sina familjer känna sig hemma. Dit skulle familjemedlemmar som livet gjort hemlösa kunna ta sin tillflykt. Dessutom skulle man forfarande kunna ta emot sinnessjuka till vård. På Tomtebo bodde Sofie i flera år, älskad av alla, god och välgörande. Hennes ekonomiska bakgrund var änkepensionen. Om prästänkornas pension sades vid denna tid att den var för liten att leva på och för stor att dö av. Tillskott behövdes och det fick man genom att äldsta dottern, Elisabet, hade anställning vid Korsberga sparbank. Men familjen hade skulder som det var en hederssak att betala. Man valde den arbetsamma och strävsamma vägen att ta emot inackorderingar i hemmet, vilka i huvudsak utgjordes av sinnessjuka . Så kom man att fortsätta med familjens tidigare vård av mentalsjuka och Elisabet övertog faderns uppgift som läkare. Under denna tid kom sinnessjukvården i Korsberga under kontroll av Växjö hospital och dess överläkare doktor Emil Lundell. Doktor Lundells intresse resulterade i att direktionen för hospitalet i Växjö grundade en koloni för familjevård i Korsberga med centralhem i Vänhem - en intill Tomtebo gränsande fastighet. Denna ansågs dock ej lämplig för sitt ändamål och hospitalet begärde att få inköpa Tomtebo till nytt centralhem. Sofie Pontén förklarade sig villig att sälja. Ärendet gick till riksdagen för beviljande av anslag till de 20 900 kronor som fastigheten värderats till. Det föranledde en längre debatt 1906, men resultatet blev bifall. Doktor Lundell var icke sen att bygga ut verksamheten i Korsberga och han var även angelägen att demonstrera den för gästande psykiatriska forskare från andra länder. Familjesjukvården i Korsberga har sedan dess fortsatt med ökande tendens och ännu 1970 sändes patienter till Korsberga både från Växjö och Ryhovs sjukhus i Jönköping. I landstings- och kommunalbidrag utbetalades årligen 2 miljoner kronor. De vårdade var c:a 200 till antalet, fördelade på ett 50-tal familjevårdshem och två sjukhus. Korsberga samhälle var alltså fortsatt unikt såsom centrum för en viktig del av mentalvården i våra dagar och Johan Ponténs idéer levde alltjämt med friskt liv efter 130 år. Riksdagsbeslutet 1906 blev en lösning på familjens ekonomiska bekymmer, men även ett nödtvång att skaffa ett nytt hem. Ett sådant uppfördes på en tomt, som kostade 750 kronor. Den var belägen ej så långt från Tomtebo. Man köpte även ett hus, som tidigare varit kontorsbyggnad vid Haga glasbruk. Det nya hemmet fick namnet Gustavia efter Daniel Gustaf och Sofie. Gatan utanför har senare fått namnet Ponténs väg. Sofie fick aldrig flytta in i Gustavia. Hon hade de senaste åren varit skröplig och avled i Tomtebo 1906 09 13 och begravdes i familjegraven på Korsberga kyrkogård. Vid begravningen yttrade dåvarande kyrkoherden i Korsberga bl. a. följande: "Hon var en av de älskvärdaste kvinnor jag känt, hon var av ädel börd och en ädling var hon till själ och sinne."

Elisabeth Christina Sofie Lovisa Kuylenstierna. Född 1839-05-09 i Fiholm. Död 1906-09-13. f Axel Fredrik Kuylenstierna. Ansedel Född 1799-08-30 i Svärdsta. Död 1841-06-15 i Jäder (D). Kapten.
ff Wilhelm Julius Kuylenstierna. Ansedel Född 1764-06-14 i Åbonäs. Död 1832-10-11. Kapten.
fff Claes Ulrik Kuylenstierna. Ansedel Född 1738-10-29 i Lautkangar,Sagu. Död 1816-01-04.
ffm Maria Christina Lagerkrantz. Ansedel Född 1730 i Säby (F). Död 1806-03-03 i Bettna (D).
fm Christina Skytte af Sätra. Ansedel Född 1763-05-27. Död 1810-07-04 i Svärdsta. fmf Carl Bengt Skytte af Sätra. Ansedel Född 1727. Död 1784.
fmm Margareta Gyldenstolpe. Ansedel Född 1730. Död 1773.
m Anna Elisabeth Cederblad. Ansedel Född 1804-12-06. Död 1858-12-06. mf Anders Cederblad. Ansedel Född 1762. Död 1825. fältkamrer.
mff Petter Cederblad. Ansedel Född 1720. inspektor.
 
mm Eva Christina Netherwood. Ansedel Född 1774. Död 1865. mmf Magnus Wilhelm Netherwood. Ansedel Född 1737. Död 1808. kapten.
mmm Anna Elisabeth Stålhammar. Ansedel Född 1733. Död 1805.

Levnadsbeskrivning
Gift Elisabeth Pontén

Gifte och barn
Daniel Gustaf Pontén. Ansedel Prost.
Född 1817-03-08 i Hultsjö (F).
Död 1890-06-29 i Korsberga (F).
Begravd 1890-07-07 i Korsberga (F).
Gift 1858-11-11


  Elisabeth Christina Pontén. Ansedel Född 1859-07-29 i Korsberga (F).
Död 1924-07-20.

  Axel Johan Vilhelm Pontén. Ansedel Lantbrukare.
Född 1860-09-30 i Korsberga (F).
Död 1930-03-19.

  Martina Sophie Louise Pontén. Ansedel Född 1861-11-23 i Korsberga (F).
Död 1937-05-12 i Gustavia.

  Eva Johanna Vilhelmina Pontén. Ansedel Född 1864-01-16 i Korsberga (F).
Död 1925-09-07 i Pjätteryd (G).

  John Gustaf Emanuel Pontén. Ansedel Född 1867-01-05 i Lemnhult (F).
Kyrkoherde i Hultsjö.
Död 1942-01-03 i Hultsjö (F).
Begravd i Nya kyrkogården, Hultsjö (F).

  Anna Hildegard Maria Pontén. Ansedel Född 1869-08-21 i Korsberga (F).
Död 1966-10-13 i Vrigstad (F).

  Elin Hedvig Ottilia (Mecka) Pontén. Ansedel Född 1871-10-05 i Korsberga (F).
Död 1961-03-18.

  Sigrid Emma Josefa Pontén. Ansedel Född 1873-03-19 i Korsberga (F).
Död 1955-02-05 i Korsberga (F).

  Carl Anton Samuel Pontén. Ansedel Stationsskrivare.
Född 1877-06-12.
Död 1937 i Korsberga (F).


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-03-24 med hjälp av Disgen version 8.2.