Bäckdahl, Jonas
1746-1826

Född 1746-01-24 i Almesåkra (F).
Död 1826-04-...
Jonas blev student i Uppsala 1756. Prästvigd 1771. Komminister i Öja 1782 samt tolv år senare kyrkoherde i Nottebäck. Han blev prost 1804 samt tillträdde kyrkoherdetjänsten i Sjösås 1812. Jonas Wetterling var gift första gången 1775 med Brita Christina Brumstedt 1758-1791. Hon var dotter till komministern i Öja Magnus Brumstedt och Rebecca Åberg. Jonas var gift andra gången med Maria Elisabeth Heurlin 1765-1836, dotter till kyrkoherden i Vislanda, Isak Heurlin och Anna Dorothea Wiesel. Isak Heurlin var teol. dr. och fil. mag. i klassisk filologi, matematik och ekonomi. Professors titel. Kyrkoherde i Tolg, Åsheda och Vislanda. Riksdagsman 1828. Ecklesiastikminister i Karl XIV Johans regering. Slutligen biskop i Växjö. Han var en god byråkrat, robust, rättfram och livsbejakande. Jonas Wetterling tog sitt namn efter sin farbror, kyrkoherden i Kalvsvik, Nils Wetterling. Som student i Uppsala hade Jonas en tid studerat naturalhistoria för Linné. I Sjösås fick han enligt egen uppgift utstå dryg möda med knappa inkomster. Han älskade sitt ämbete och förvaltade det redligt. Hans lynne var jämnt, glatt och skämtsamt, men kunde stundom slå över i häftighet. Han hatade alla intriger och lade sig aldrig i andras affärer. Sista gången han uppträdde i Sjösås kyrka var adventssöndagen 1825, den uttömde hans krafter. I slutet av sitt liv kunde han för värk ej lämna sitt rum utan skötte expeditionen och skrev predikningar föra att , som han sade: "övertyga sig om att han ännu levde". Hans eftermäle lydde: "Om hans hjärtas godhet och karaktärens ädelhet vittna de talrika vänner han alltid ägde och vilkas tillgivenhet han bibehöll oavkortad, så länge han levde".

Jonas Bäckdahl. Född 1746-01-24 i Almesåkra (F). Död 1826-04-... f Jonas Israelson Bäckdahl. Ansedel ff Wetterling. Ansedel  
 
   
 
m Ebba Catharina Fogelberg. Ansedel    
 
   
 

Levnadsbeskrivning
Tog namnet Jonas Wetterling efter sin farbror

Gifte och barn
Britta Christina Brumstedt. Ansedel Född 1758.
Död 1791-04-07.
Gift 1775-12-05

  Christina Catarina Wetterling. Ansedel Född 1784-01-28 i Nottebäck (G).
Död 1870-05-25.

  Johanna Rebecca Wetterling. Född 1787.

  Sara Helena Wetterling. Född 1789.
Död 1832.

Maria Elisabeth Heurlin. Född 1756.
Död 1836.
Gift

  Gustaf Isac Wetterlind. Kyrkoherde i Vrigstad.
Född 1794.

  Anna Lovisa Wetterling. Född 1797.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-03-24 med hjälp av Disgen version 8.2.