Jansson, Petrus "Peter"
1741-1824

Född 1741-08-24.
Död 1824-12-02 i Hultsjö (F).
Begravd 1824-12-17 i Gamla Kyrkogården, Hultsjö (F). [1]
Petrus Pontén och Rebecca Widegren fortsatte alltså släkttraditionen i Dänningelanda, där Rebeccas mor och mormor varit prästfruar tidigare. Där föddes deras sex barn, fyra söner och två döttrar. År 1796 flyttade Petrus med familj till Hultsjö, där han blev kyrkoherde och prost 1800 samt kontraktsprost 1804. Familjen hade ej bott mer än två år i Hultsjö då Rebecca avled av slag i Hultsjö prästgård 1798 09 17 och lämnade maken ensam med barnen. Fyra var minderåriga och den yngsta endast nio år gammal. Äldste sonen Johan studerade då i Uppsala och Petrus uttalade sin önskan att sonen skulle komma hem och hjälpa honom. Moderns död blev orsak till att Johan måste avbryta sina lovande naturvetenskapliga studier för att i stället bli präst. Från 1801 till 1824 verkade Petrus och sonen Johan som präster i Hultsjö. Pastoratet omfattade Hultsjö, Skepperstads och Hjärtlanda församlingar med kyrkoherde i Hultsjö och komminister i Hjärtlanda. Hultsjö kyrka låg nere vid sjön intill prästgården. Kyrkogården var omgärdad på tre sidor av kyrkogårdsmuren. Grinden till kyrkogården var infästad i murat portvalv som kröntes av Gustaf III:s namnskiffer. Den finns fortfarande bevarad. Platsen hade troligen varit helgedomsplats ända sedan förkristen tid. Petrus gick klädd i den gamla prästdräkten, fotsid kaftan med djupa veck, pantalonger i höga blanka stövlar enligt minnesanteckningar av sonsonen Gustaf. Under sin krafts dagar genomförde Petrus Pontén i sitt pastorat betydande förbättringar i en mängd avseenden, sökte med stort allvar upprätthålla ordning och skick vid gudstjänstfirandet och nedlade mycken möda på att bibringa konfirmanderna en god kristendomskunskap. Vid en biskopsvisitation fick han följande omdöme av biskopen: "att han för sin del alltid ville anse, bemöta och hedra honom såsom en ämbetsbroder av mycken skicklighet, troget nit, jämn ordentlighet och trogen vaksamhet i allt, som honom ålåge". Sonen Johan var från 1813 komminister i Hultsjöannexet Hjärtlanda, medan yngste sonen Bengt Samuel var adjunkt hos fadern. Pastoratet sköttes alltså av Petrus och två av hans söner. Tilläggas kan att Petrus tredje son, Anders Daniel, från 1807 var komminister i Ramkvilla och den näst äldste sonen, Peter, under Petrus två sista år var kyrkoherde i Malmbäck. Alla fyra sönerna tjänstgjorde alltså en tid i det kontrakt, Västra Härad, där fadern var prost. Han måste haft en säregen dragningskraft på sina söner. Petrus blev 84 år gammal. De sista åren var han blind och slutligen sängliggande samt avled 1824 12 02 i Hultsjö. Hans sista önskan för sin äldste son Johan var denna: "Du skall en gång komma till mig, men först en liten tid skall Du intaga mitt rum och mitt ansvar för den hjord jag lämnar". Petrus begravdes 1824 12 17 på Hultsjö gamla kyrkogård framför kormuren. Kyrkan revs på 1850-talet och en ny s.k. Tegnérlada stod klar 1860. Ponténska släktföreningen har rest en minnesvård på graven, där troligen även hans hustru Rebecca vilar.

Från "Släkten Pontén" av Birgitta Pontén

Petrus "Peter" Jansson. Född 1741-08-24. Död 1824-12-02 i Hultsjö (F). f Jan (Johan) Bengtsson. Ansedel Född 1686 i Bro gård, Tolg (G). Död 1760 i Bro gård, Tolg (G). Gästgivare.
ff Bengt Persson. Ansedel Född 1636 i Bro gård, Tolg (G). Död 1713. fff Per . Ansedel
 
fm Elin Olofsdotter. Ansedel Död 1725. fmf Olof Sonesson. Ansedel Född omkring 1599 i Sörskog, Tolg (G). Död tidigast 1684.
fmm Kerstin Bengtsdotter. Ansedel
m Margareta Johansdotter. Ansedel Född 1694. Död 1751. mf Johan Nilsson. Ansedel  
 
   
 

LevnadsbeskrivningPeter Pontén

Gifte och barn
Rebecca Widegren. Ansedel Född 1753-06-28 i Vederslöv (G).
Död 1798-09-17 i Hultsjö (F).
Begravd i Hultsjö (F).
Gift 1775-06-05 i Dänningelanda (G)

  Johan Pontén. Ansedel Född 1776-05-02 i Vederslöv (G).
Död 1857-09-23 i Korsberga (F).
Begravd i Korsberga (F).

  Peter Pontén. Ansedel Kyrkoherde.
Född 1779-07-16 i Vederslöv (G).
Död 1860-12-11.

  Anders Daniel Pontén. Ansedel Född 1782-04-19 i Vederslöv (G).
Död 1846-03-04 i Korsberga (F).

  Margareta Christina Pontén. Ansedel Född 1784-12-27.
Död 1864-02-09 i Kalvsvik (G).

  Sara Johanna Pontén. Ansedel Född 1787-04-27.
Död 1812-05-11.

  Bengt Samuel Pontén. Ansedel Född 1789-05-05 i Vederslöv (G).
Död 1836-01-29 i Vederslöv (G).


Källor
  1. Sex Präster pontén i hultsjö


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-03-24 med hjälp av Disgen version 8.2.